Preduzece za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam.

Đačke ekskurzije

djacke ekskurzije

 

 

 

?a?ke ekskurzije Preduze?e za ugostiteljstvo i turizam ,,?ula" D.O.O. sa sedištem u Resavici, raspolaže sa 15 ugostiteljskih i trgovinskih objekata razli?itih namena. Za pružanje usluga ve?em broju korisnika, koristimo slede?a tri objekta: • Restoran sa preno?ištem "?ula"- Resavica, • Restoran sa kona?ištem "Lisine"– Strmosten • Motel "Sre?no" - Vodna PREPORU?UJEMO IZ ŠIROKOG SPEKTRA NAŠIH PONUDA SLEDE?E MENIJE 1. 2. 3. 0.150 kg roštilja 0.150 kg roštilja 0.200 kg pastrmke pomfrit ?orbica pomfrit salata pomfrit salata lepinja salata lepinja kola? lepinja kola? kola? 700 dinara* 750 dinara* 700 dinara* *Cena ru?ka po osobi Na svakih 30 zapo?etih korisnika odobravamo 1 gratis.

 

 

 

                                 corbica    pastrmka    rostilj