Preduzece za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam.

Lovni turizam

Lovni turizam Prirodne lepote Gornje Resave, kao što su brdsko-planinski predeli, raznovrsnost flore i faune i re?ni tokovi, pružaju dobre uslove za razvoj rekreacionog i lovnog turizma.

fazani

U širem okrugu Gornje Resave od aktuelne divlja?i treba navesti slede?e: Pernate Sitna divlja? Krupna divlja? fazan zec divlja svinja jarebica jazavac jelen prepelica divlja ma?ka srnda? divlja patka vuk lisica

                     lov5         svinja