Preduzece za ugostiteljstvo,trgovinu i turizam.

Ugostiteljske ponude

jagnjetina ispod saca (1)jagnjetina ispod saca (2)motel-srecko-hrana

 

 

 

Ugostiteljske ponude Preduze?e za ugostiteljstvo i turizam "?ula" D.O.O. sa sedištem u Resavici, raspolaže sa 15 ugostiteljskih i trgovinskih objekata razli?itih namena. Za pružanje usluga ve?em broju korisnika, koristimo slede?a dva objekta:

• Restoran sa preno?ištem "?ula"- Resavica,

• Restoran sa kona?ištem "Lisine"– Strmosten

Za organizovan ru?ak Vaših gostiju u restoranu s kona?ištem "Lisine" i u restoranu s kona?ištem "?ula", u vremenu koje ?ete naknadno javiti, nudimo Vam:

MENI

Riba - pastrmska porcija Roštilj (porcija) po izboru ?orbica ?orbica salata salata lepinja lepinja desert desert 700 dinara* 750 dinara* *Cena porcije po osobi